geokompozytyPrzemysł budowlany regularnie sięga po nowoczesne rozwiązania technologiczne, które jawnie przyczyniają się do tego, iż realizowane inwestycje stają się trwalsze i bardziej odporne na obciążenia eksploatacyjne. Jednymi z takich rozwiązań są geosyntetyki, czyli materiały wykonywane głównie z włókien polimerowych i poliestrowych. Ich zastosowanie przyniosło w przemyśle budownictwa drogowego oraz kolejowego znaczne ożywienie, głównie pod kątem właśnie trwałości. W połączeniu kilku geosyntetyków w jeden materiał, otrzymujemy geokompozyty, które zapewniają nam możliwość wykorzystania właściwości kilku geosyntetyków w jednym materiale. Wynika to przede wszystkim z konkretnego zapotrzebowania firm budowlanych. Bardzo często bowiem geokompozyty tworzone są właśnie z myślą o spełnieniu konkretnych potrzeb, danych realizacji budowlanych.

Rodzaje geokompozytów.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje geokompozytów. Jednorodne, czyli składające się z dwóch i więcej takich samych geosyntetyków, oraz wielorodne, czyli składające się z innych warstw geosyntetycznych.

  • Geokompozyty ROCK PEC – składają się z polipropylenowej, igłowanej geowłókniny, wykonanej z włókien ciągłych. Dodatkowo są one wzmocnione włóknami poliestrowymi, charakteryzującymi się bardzo wysokim poziomem wytrzymałości. Charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dużym zakresem wytrzymałości na rozciąganie. Jest bardzo wytrzymały i do tego przejawia dobrą zdolność odprowadzania wody w swoje płaszczyźnie. Będzie więc stosowany przy zbrojeniu gruntów spoistych, gdzie właściwości drenażowe będą bardzo cenne.
  • Geokompozyty PGM-G – wykonane z mechanicznie wzmacnianej geowłókniny z włókien ciągłych. SA to włókna w 100% polipropylenowe. Zapewnia optymalną zdolność wchłaniania bitumu. Dodatkowo wzmocnione są siatką włókna szklanego stabilizowanego na działanie zasad. Sprawdza się przede wszystkim przy naprawach spękanych nawierzchni bitumicznych. Zapewnia doskonałe łączenie sąsiadujących ze sobą warstw. Stosowane są tam gdzie mamy do czynienia z dużym zakresem naprężeń, czyli przede wszystkim przy naprawach jezdni z płyt betonowych, czy też przy poszerzaniu pasa ruchu.

Możemy więc powiedzieć, iż zastosowanie geokompozytów w budowlance jest stosunkowo szerokie. Głównie ze względu na doskonałe właściwości, jakie zapewniają nam przy realizacjach różnorodnych inwestycji budowlanych. Bardzo cenną zaletą jest także fakt tego, iż geokompozyty możemy wykonywać w dowolny wręcz sposób. Dokładnie tak, jak jest to w danym momencie potrzebne. Wystarczy dokonać odpowiednich obliczeń, określić, jakiego rodzaju geokompozyty będzie nam potrzebny i zlecić jego wykonanie. Większość producentów materiałów geosyntetycznych będzie w swojej ofercie posiadać możliwość realizacji indywidualnych zamówień według wytycznych dostarczanych przez inwestora.

Jednym słowem geokompozyty znajdują w budowlane bardzo szerokie zastosowanie, głównie ze względu na ich charakter i bardzo dobre właściwości techniczne i mechaniczne.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.