geosiatka_2Współczesne budownictwo drogowe coraz częściej sięga po nowoczesne osiągnięcia w zakresie technologicznym, aby dodatkowo wzmocnić konstrukcję dróg i autostrad celem wydłużenia ich żywotności. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w tym zakresie są nowoczesne materiały geosyntetyczne a przede wszystkim geosiatki, które stanowią doskonałe wzmocnienie warstwy podbudowy i zabezpieczenie jej przed przesuwaniem się w gruncie, w wyniku silnego działania sił w toku eksploatacji drogi. Zobaczmy w takim razie, jak to wszystko wygląda z nieco bliższej perspektywy, aby przekonać się co do słuszności zastosowania tego typu rozwiązań we współczesnym budownictwie drogowym.

Struktura i działanie geosiatki.

Geosiatka jest materiałem wykonanym z włókien polimerowych połączonych ze sobą poprzez przeplatanie i zgrzewanie, lub tylko przeplatanie, co umożliwia swobodniejsze przesuwanie się oczek względem siebie i ich dostosowywanie się do warunków gruntowych. Odpowiednio dobrana geosiatka do wzmacniania podłoża musi mieć grubość oczek dostosowaną do materiału podłoża czyli do grubości kruszywa zastosowanego do podbudowy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też zastosowanie geosiatki w celu separacji warstw podbudowy wykonanej z kruszywa różnego sortymentu. Będzie mieć to ogromny wpływ na zabezpieczenie przed czasowym osiadaniem podbudowy, a co za tym idzie, także samej drogi. Dobrze dobrana geosiatka będzie wzmacniać strukturę podbudowy drogowej na tyle, iż znacznie wydłuży okres jej żywotności i zdatności do eksploatacji bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek prac naprawczych. Można tutaj więc powiedzieć, iż inwestycja w dobre zabezpieczenie podbudowy i jej solidne wzmocnienie będzie generować zyski pod postacią braku konieczności przeprowadzania prac naprawczych na drogach i autostradach.

Wzmacnianie warstw gruntu w nasypach wzdłuż dróg.

Bardzo ważnym aspektem współczesnego budownictwa drogowego jest także zabezpieczenie skarp okalających nowo budowane drogi szybkiego ruchu i autostrady przed procesem erozji. Tutaj zaś wykorzystywane będą odpowiednieo geowłókniny, czyli tkaniny o stosunkowo drobnych oczkach, które skutecznie będzie przytrzymywać warstwy gleby a jednocześnie pozwolą na swobodne przerastanie korzeni drobnej roślinności, dzięki czemu, będziemy mieć do czynienia z dodatkowym wzmocnieniem struktury nasypów przed osuwaniem się oraz przed wypłukiwaniem ich poprzez opady atmosferyczne. Bardzo często swoje zastosowanie w tym przypadku znajdują nowoczesne geowłókniny typu TS, które charakteryzują się najwyższą w tym przypadku wytrzymałością na działanie promieni UV, przez co też, należy je zaliczyć do najtrwalszych. Generalnie rzecz jednak ujmując, trzeba tutaj przyznać, iż ogólnie zastosowanie geowłóknin celem wzmocnienia struktury nasypu wzdłuż drogi jest rozwiązaniem korzystnym i gwarantującym nam wysoki poziom bezpieczeństwa, a co za tym idzie, będziemy mogli skutecznie wzmacniać nasypy wydłużając ich żywotność i zapobiegając procesowi ich erozji.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.