GEHO zd900-250pxRealizacja odwodnień przy zastosowaniu systemów igłofiltrowych, to na chwilę obecną zdecydowanie najbardziej skuteczne rozwiązanie w przypadku prac budowlanych w terenie podmokłym, w terenie o wyższym poziomie wód gruntowych. Tutaj nie sprawdzą się żadne inne rozwiązania tak skutecznie jak instalacje igłofiltrowe, a co za tym idzie, warto tutaj wiedzieć bardzo dobrze, w jaki sposób skutecznie wykorzystać tę technologię, aby odwadnianie było realizowane na odpowiednio wysokim poziomie. Zobaczmy zatem, co w przypadku odwadniania z zastosowaniem instalacji igłofiltrowej jest kluczowym czynnikiem przesądzającym o poziomie skuteczności całego działania, aby skutecznie dobierać cały zestaw do pracy przy odwodnieniach w terenie podmokłym.

Elementy instalacji igłofiltrowej.

Na instalację igłofiltrową składa się kilka bardzo istotnych elementów, z czego każdy ma swoje zadanie i każdy w zasadzie jest tak samo ważny.

  • Igłofiltry – rury z tworzywa o długości około 6-8m, zakończone perforowaniem, poprzez które zasysana jest woda gruntowa. Są one wprowadzane do gleby poprzez wpłukiwanie, a następnie podłączone do kolektora ssącego. Igłofiltry są wpłukiwane na głębokość około pół metra większą niż planowana głębokość prowadzonych prac, w odstępie około jednego metra od siebie, na całej długości odcinka prowadzenia prac. W zależności od warunków, będą one montowane po obydwu stronach wykopu, lub też po jego jednej stronie.
  • Kolektory ssące – to rury zbiorcze o większej średnicy, 125-200mm, do których podłączone są igłofiltry. Te z kolei podłączone ą do agregaty pompowego, którego zadaniem jest wytworzenie podciśnienia w instalacji a tym samym zasysanie wody gruntowej poprzez perforowane końcówki igłofiltrów.
  • Agregat pompowy – jest to zdecydowanie najważniejsza część całej instalacji, odpowiadająca za jej wydajność i efektywność pracy. Im lepszej jakości zastosowany będzie agregat, im lepsze będzie miał parametry i wydajność, tym więcej igłofiltrów będzie można do niego podłączyć jednocześnie. Można wręcz powiedzieć, iż jest to serce całej instalacji, wobec czego należy zwrócić szczególna uwagę na jego prawidłowy dobór.

Profesjonalna pompa do odwodnień z zastosowaniem instalacji igłofiltrowej.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, agregat pompowy w instalacji igłofiltrowej jest jej kluczowym elementem, wobec czego, należy poświęcić sporo uwagi w przypadku jego doboru. Należy precyzyjnie określić ilość igłofiltrów w danym rzędzie, podłączonych do agregatu, jak również odległość i wysokość na jaką powinien od odprowadzić zassaną z igłofiltrów wodę. Tutaj bardzo dobrze sprawdzają się profesjonalne pompy GEHO, występujące w wielu różnorodnych konfiguracjach, co pozwala nam dopasować je praktycznie do każdego rodzaju instalacji, o różnych wymaganiach w zakresie wydajności, czy też wysokości podnoszenia. Można wręcz powiedzieć, iż pompy GEHO stanowią tutaj bardzo dobry przykład profesjonalnych pomp, które można wykorzystywać w tym przypadku bez jakichkolwiek obaw o ich wydajność i niezawodność.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.