pompa-tlokowa-przy-odwodnieniu-iglofiltramiOdwadnianie terenów podmokłych, w których mamy do czynienia z nazbyt wysokim poziomem wody gruntowej, a w których mają być prowadzone jakiekolwiek prace budowlane, wymagać będzie zastosowania odpowiedniej technologii. W tym zakresie, zdecydowanie najlepszym i najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów. Technologia ta, pozwala na bardzo skuteczne osuszanie terenów podmokłych, czy też na obniżanie poziomu wody gruntowej na czas prowadzenia robót. Warto przyjrzeć się jej nieco bliżej, gdyż w wielu przypadkach, może okazać się jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań.

W jakich sytuacjach igłofiltry sprawdzają się najlepiej?

Przede wszystkim, warto sobie tutaj wyszczególnić konkretne przypadki prac odwodnieniowych, w których instalacja igłofiltrowa będzie rozwiązaniem najlepszym. Najczęściej, będą one stosowane w następujących sytuacjach odwodnień:

  • Obniżanie poziomu wody gruntowej
  • Osuszanie terenów podmokłych, torfowisk, bagien
  • Prace w pobliżu brzegów mórz, rzek, jezior

W powyższych przypadkach, zastosowanie technologii odwadniania igłofiltrami pozwoli na skuteczne pozbycie się wody z terenu objętego robotami, na czas ich prowadzenia. Oczywiście kluczową kwestią będzie tutaj prawidłowe przygotowanie całego odwodnienia, dobór właściwej instalacji, oraz prawidłowy jej montaż i eksploatacji. Jest to jednakże stosunkowo prosta wiedza do przyswojenia. Tym bardziej, iż pozyskując instalację igłofiltrową, będzie zawsze można pozyskać podstawowe informacje w tym zakresie od dostawcy. Niezależnie od tego, czy będziemy instalację kupować na stałe, czy też ją tylko wynajmować na czas realizacji konkretnych robót z jej wykorzystaniem.

Znajdź dobrej jakości igłofiltry i pompy w rejonie Poznania

Jak przeprowadzić odwadnianie za pomocą instalacji igłofiltrowej?

Aby prace realizowane przy pomocy instalacji igłofiltrowej były przeprowadzone jak najbardziej skutecznie, kluczowe jest zadbanie o odpowiednie przeanalizowanie sytuacji. W każdym bowiem przypadku trzeba będzie zastosować inne podejście. Każdorazowo musimy w pierwszej kolejności określić, jak dużo wody trzeba będzie odpompować z gruntu, i w stosunku do tej wielkości dobrać odpowiednią instalację. Musi się ona składać z dobrze dobranej ilości igłofiltrów i dopasowanego agregatu, który bezproblemowo obsłuży taką ilość igłofiltrów. Trzeba też starannie określić głębokość odwodnienia, która jest ściśle powiązana z głębokością prowadzenia robót ziemnych.

W każdym przypadku będą to zupełnie inne warunki do przygotowania odwadniania igłofiltrami. Trzeba więc każdą tego typu inwestycję poprzedzić rzetelną analizą miejsca pracy i ocenić wszystkie zmienne, które będą przekładać się na dobór poszczególnych rozwiązań, aby praca mogła zostać zrealizowana zgodnie z założeniami.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.