pompy _zatapialnePompowanie wody w zależności od poziomu jej czystości będzie realizowane przy zastosowaniu zupełnie różnych pomp. Nie możemy do wody silnie zabrudzonej, czy też wręcz do ścieków, wykorzystywać, pomp do wody czystej, bowiem nie są one przystosowane do tego typu medium. W takich przypadkach, można bardzo szybko doprowadzić do uszkodzenia pompy, a przecież wystarczy dobrać właściwe urządzenie. Tak samo ma się sytuacja w przypadku pompowania wody morskiej, czy też wody, w skład której mogą wchodzić różnorodne chemikalia. Najpierw musimy ustalić, z jakimi substancjami mamy do czynienia, a następnie w stosunku do posiadanej wiedzy, dobrać odpowiednie pompy.

Odwadnianie wykopów za pomocą pomp zatapialnych

Zdecydowanie najczęstszym przypadkiem przeprowadzania odwadniania wykopów budowlanych, będzie ich osuszanie przy pomocy pomp zatapialnych. W tym przypadku będziemy mieć do czynienia z reguły z wodą dość wyraźnie zanieczyszczoną, wobec czego pompy powinny sobie z taką sytuacją radzić. Jest to proces najczęściej realizowany w przypadku nagłego zalania wykopów poprzez nagłe i bardzo intensywne opady atmosferyczne, a wymagany w celu umożliwienia szybkiej kontynuacji prowadzenia robót. W tym przypadku odwadnianie wykopów za pomocą pomp zatapialnych z reguły realizowane będzie stosunkowo sprawnie i szybko, pod warunkiem, iż zastosowane będą pompy o odpowiedniej wydajności. W innych okolicznościach, możemy po prostu zbyt długo czekać na osuszenie wykopów, zaś woda w nich zalegająca będzie niestety wyraźnie osłabiać ich ściany, co może z czasem doprowadzić do ich zawalenia się. Jednym słowem w tym przypadku trzeba będzie przede wszystkim zastosować odpowiednio wydajne pompy zatapialne, które zapewnią sprawne i szybkie osuszenie wykopów budowlanych.

Pompowanie przy zastosowaniu igłofiltrów.

Zupełnie odmienną technologią jest tutaj pompowanie wody zalegającej w gruncie, czyli na przykład wody gruntowej, która utrudnia prowadzenie prac ziemnych. Może to też być woda pochodząca ze zbiornika wodnego, napierająca na linie brzegową, w sytuacji, kiedy prace ziemne mają być realizowane właśnie na linii brzegowej. Tutaj z reguły będziemy realizować odwodnienie igłofiltrami, czyli specjalnymi rurami z PCV wprowadzonymi do gruntu i połączonymi z agregatem pompowym za pośrednictwem kolektorów ssących. Agregat pompowy, będzie w całej tej instalacji wytwarzać odpowiednio wysokie podciśnienie, które pozwoli na zasysanie wody pojawiającej w obrębie igłofiltra, a skutkiem tego, możliwe będzie jej odprowadzenie na bezpieczną odległość. Dzięki tej technologii, możliwe jest prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie tak potężnych zbiorników wodnych jak chociażby morza i oceany. Z całą pewnością jest to technologia bardzo korzystna i gwarantujące bardzo dobre efekty w jej zastosowaniu, toteż warto w tego typu przypadkach o niej pamiętać.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.