geokompozytyWspółcześnie w branży budowlanej coraz częściej stosowane są nowoczesne materiały geosyntetyczne. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem materiały te, pozwalają nam na wyraźne podniesienie trwałości realizowanych konstrukcji. Będą stosowane w wielu przypadkach, aczkolwiek każdy z nich będzie precyzyjnie stworzony z myślą o innych zastosowaniach. Warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej kwestii zastosowania poszczególnych materiałów geosyntetycznych. Przyczyniają się one bowiem do podniesienia trwałości i odporności na eksploatację wielu konstrukcji. Przede wszystkim dróg, autostrad, torowisk, ale także brzegów rzek, sztucznych zbiorników i cieków wodnych oraz składowisk odpadów.

Dostępne na rynku geosyntetyki.

Obecnie na rynku znajdziemy całą gamę materiałów geosyntetycznych, wykorzystywanych w różnych przypadkach. najpopularniejsze, i najczęściej stosowane będą tutaj geotkaniny, geokompozyty i geosyntetyki. Niemniej jednak znajdziemy jeszcze tutaj geosiatki, teokraty, geowłókniny czy też maty antyerozyjne. Każdy z tych materiałów będzie mieć zupełnie inne zastosowanie. Warto więc przyjrzeć się poszczególnym z nich

  • Geosiatki – będą stosowane przede wszystkim do stabilizacji podłoża w budownictwie drogowym oraz kolejowym. Znajdują także zastosowanie we wzmacnianiu struktury skarp i nasypów oraz przy budowie składowisk odpadów.
  • Geowłókniny – wykorzystywane w licznych pracach związanych z budową i modernizacją budynków mieszkalnych czy też otaczających je ogrodów.
  • Geotkaniny – sprawdzają się przede wszystkim w krótko i długookresowych zastosowaniach filtracyjnych, jak również do zbrojenia i stabilizacji podłoża oraz gruntu.
  • Geokraty – to specyficzny rodzaj geosyntetyki przestrzennego, który po ułożeniu przypomina plaster miodu. Wykorzystywany przede wszystkim w budownictwie drogowym, przy budowie dróg, boisk, wałów przeciwpowodziowych, a także przy kształtowaniu elementów architektury krajobrazu.
  • Maty antyerozyjne – wykorzystywane przy budowie nasypów ziemnych w celu zabezpieczenia ich przez erozją. Dzięki matom antyerozyjnym, nasypy wzdłuż dróg, autostrad i linii kolejowych, będą zabezpieczone przed wypłukiwaniem ich poprzez opady atmosferyczne.

Wymieniliśmy tutaj najczęściej stosowane materiały geosyntetyczne, aczkolwiek trzeba pamiętać, iż znajdziemy ich o wiele więcej. Przede wszystkim jednak, należy pamiętać, iż materiały te, zagwarantują nam maksymalnie wysoki poziom efektywności we współczesnym budownictwie technicznym. Przyczyniają się do znacznego wzrostu trwałości i odporności na uszkodzenia, dzięki czemu realizowane konstrukcję nie musza tak szybko być poddane pracom remontowym. Przekłada się to rzecz jasna na konkretne oszczędności. Można więc powiedzieć, iż pomimo konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zastosowaniem geosyntetyków, ogólnie przekłada się to na oszczędności. Wobec tego też, praktycznie wszystkie, nowe realizacje w budownictwie drogowym czy też kolejowym, będą realizowane z ich zastosowaniem.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.