geowłóknina_1Wśród nowoczesnych materiałów geosyntetycznych, jednymi ze zdecydowanie najciekawszych, o bardzo szerokim zastosowaniu, są bez wątpienia geokompozyty. Są to materiały powstałe w wyniku połączenia ze sobą kilku różnorodnych geosyntetyków, dzięki czemu zapewniają nam większy zakres właściwości fizycznych oraz mechanicznych. Mogą być także zastosowane w większej ilości przypadków i różnorodniejszych zastosowaniach, a co za tym idzie, będą to materiały bardziej wszechstronne. Zobaczmy zatem jak prezentuje się podstawowe zastosowanie geokompozytów, oraz jakimi charakteryzować się będą właściwościami.

Czym są geokompozyty?

Materiały geokompozytowe to połączeniu kilku różnych typów geosyntetyków, czyli geosiatka, geowłóknina, geomembrana, czy też geotkanina. Charakteryzują się przede wszystkim wysoką wytrzymałością ale także bardoz dobrą zdolnością odprowadzania wody w swojej płaszczyźnie, co też predestynuje je do zastosowania w charakterze materiałów izolacyjnych i drenujących. Ich podstawowym zastosowaniem będzie wykorzystanie do zbrojenia gruntów spoistych, gdzie właściwości drenażowe geokompozytu będą wspomagać wzrost wytrzymałości na ścinanie. Dodatkowo pełnić mogą one funkcję separacyjną, skutecznie oddzielając grunty drobnoziarniste od gruboziarnistych, zapobiegając ich mieszaniu się między sobą. Generalnie można tutaj powiedzieć, iż geokompozyt najczęściej wykorzystywany będzie do stabilizowania i zbrojenia gruntów w ramach różnych zastosowań w budownictwie przemysłowym, drogowym, czy też agrotechnicznym.

Typy stosowanych geokompozytów.

Wyróżnić można kilka różnych typów geokompozytów, które będą znajdować swoje zastosowanie w różnych przypadkach, w zależności od konkretnych warunków zastosowania. Wyróżniamy tutaj przede wszystkim:

  • Geokompozyty w budownictwie drogowym – stosowane do napraw i renowacji warstw bitumicznych. Zapewniają efektywną naprawę spękanych nawietrzni na stabilnym podłożu. Gwarantują dodatkowo dobry poziom uszczelnienia i łączenia sąsiadujących ze sobą warstw, redukując tym samym kolejne spękania gruntu.
  • Geokompozyty w budownictwie hydrotechnicznym – składa się z dwóch warstw geowłóknin wzmacnianych mechanicznie. Jedna warstwa działa jako filtr, zaś druga jako zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem filtra. Wykorzystywana szczególnie tam, gdzie przez wzgląd na trudne warunki gruntowe, geosyntetyki powinny zapewniać wyjątkowo dobre właściwości filtracyjne, oraz gdzie należy zapewnić duży poziom odporności na naprężenia mechaniczne. Wykorzystywane są do ochrony brzegów rzek, wybrzeży, oraz podczas budowy wałów rzek czy tez zbiorników wodnych.

Jednym słowem można powiedzieć, iż geokompozyty, stanowią jeden z ciekawszych materiałów geosyntetycznych o bardzo szerokim zakresie zastosowania, wobec czego warto poświęcić ich zastosowaniu i właściwościom nieco więcej uwagi.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.