Close up of Modern row houses with solar panels, brown bricks and red roof tiles in neoclassical style in Groningen Netherlands

Close up of Modern row houses with solar panels, brown bricks and red roof tiles in neoclassical style in Groningen Netherlands

Nasza wiedza o ekologicznych rozwiązanych związanych z pozyskiwaniem naturalnej energii dla gospodarstw domowych rośnie. Mimo to wiele osób nadal zamiennie używa pojęć kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Jednak różnice między tymi rozwiązaniami są duże. W tym artykule przedstawiamy w 3 punktach najważniejsze rozbieżności między podanymi narzędziami.

1. Co uzyskujemy przez podane rozwiązania?

Wybierając do swojego domu kolektory słoneczne, możemy liczyć tylko na wypracowanie przez nie ciepłej wody użytkowej. Mechanizm, który w nich działa umożliwia bowiem pozyskanie z promieni słonecznych ciepła, które ogrzewa wodę lub specjalny, niezamarzający płyn. W konsekwencji z kranów płynie nam ciepła woda. Panele fotowoltaiczne mają o wiele większe zastosowanie. Instalacja jest w stanie wytworzyć energię elektryczną, którą możemy użyć na różne sposoby. Najczęściej zaspokaja ona potrzeby związane z wykorzystaniem prądu przez członków rodziny, ogrzewanie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody w sytuacji, kiedy korzystamy z bojlera elektronicznego. Uzyskana energia może też całkowicie wykluczyć użytkowanie gazu, jeśli w mieszkaniu używamy płyty indukcyjnej zamiast gazowej. Jest to najważniejsza różnica między systemami. Jest ich jednak jeszcze kilka.

2. Metoda instalacji

Kolektory słoneczne możemy aplikować tylko i wyłącznie na dachach. Muszą znaleźć się minimum 3 metry nad ziemią. Ogranicza to możliwości inwestorów w kwestii wielkości konstrukcji. Fotowoltaikę można instalować w dowolnym miejscu. Jeśli mamy dużą działkę i chcemy ją wykorzystać, nie stanowi to żadnego problemu. To właśnie z tego powodu powstaje coraz więcej farm słonecznych, które wykorzystują opisywany system.

3. Co zrobić z nadmiarem energii?

Jeśli w słoneczny dzień wyprodukujemy więcej ciepła, niż jest nam potrzebne do ogrzania wody, niestety nadmiar ten zostanie utracony. Nie jesteśmy w stanie magazynować energii, która powstała na skutek działania słońca. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku paneli. Istnieją dwie opcje do wyboru. Jeśli nie mamy dostępu do sieci, a chcemy być niezależni energetycznie, możemy skorzystać z akumulatorów, które gromadzą energię. W przypadku dostępu do łącza wyprodukowaną nadwyżkę latem oddajemy do sieci. Natomiast zimą, kiedy produkcja jest mniejsza, a zapotrzebowanie większe odbieramy swój prąd. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku jego ilość zostaje zmniejszona o 20 procent.

Te trzy najważniejsze różnice między systemami w jasny sposób pokazują, że nie należy używać podanych nazw zamiennie. Są to dwa całkiem różne systemy, których jedynym wspólnym mianownikiem jest uzyskiwanie energii ze słońca.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.