geowłóknina typu PESGeowłóknina typu PES to jeden z materiałów geosyntetycznych, zapewniających dodatkową ochronę geomembran, jak również możliwość samodzielnego zastosowania. Materiał ten, jest wytwarzany z włókien poliestrowych, które łączone są ze sobą poprzez ich igłowanie, przeszywanie, lub też kalandrowanie. Przede wszystkim, geowłóknina typu PES jest stosowana w zakresie dodatkowego zabezpieczania geomembran przed uszkodzeniami mechanicznymi. Możliwe jest jednak wykorzystanie ich także do konstrukcji systemów drenażowych, filtracyjnych, czy też separacji warstw gruntu.

Czym wyróżnia się geowłóknina typu PES?

Przede wszystkim, jest to materiał geosyntetyczny, charakteryzujący się wysokim poziomem odporności na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu, z powodzeniem jest wykorzystywana w zakresie dodatkowego zabezpieczania geomembran w krytycznych zastosowaniach. Poza tym, trzeba podkreślić, iż geowłóknina typu PES wykazuje także inne, liczne zalety. Do najważniejszych musimy zaliczyć:

  • Możliwość zredukowania kosztów poszczególnych inwestycji
  • Wyraźne podniesienie poziomu nośności gruntów.
  • Zapobiegania kolmatacji
  • Znaczne wydłużenie trwałości oraz czasu eksploatacji poszczególnych obiektów budowlanych.
  • Wyraźne uproszczenie technologii wykonania konkretnych obiektów budowlanych.

Warto także podkreślić, iż geowłókniny PES nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko naturalne, co obecnie jest szalenie istotną kwestią. Ich zastosowanie jest w pełni bezpieczne dla otoczenia, środowiska, gleby czy też wód gruntowych.

Gdzie wykorzystujemy geowłókniny typu PES?

Tak jak już wspomnieliśmy, geowłókniny typu PES, są wykorzystywane przede wszystkim w zakresie dodatkowej ochrony geomembran w ich krytycznych zastosowaniach. Niemniej jednak, geosyntetyki te, sprawdzają się także w innych, indywidualnych zastosowaniach. Możemy z ich pomocą konstruować systemy drenażowe, czy też odwadniające. Sprawdzają się podczas budowy dróg, dróżek i ścieżek rowerowych. Można je wykorzystać przy budowie parkingów, podjazdów, czy też nawet boisk sportowych. Są także stosowane w przypadku budowy składowisk odpadów, wałów przeciwpowodziowych, oraz różnego rodzaju nasypów. Ostatecznie mogą być także wykorzystane przy budowie wszelkiego rodzaju ogrodów dachowych, oczek wodnych czy też basenów.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż geowłóknina typu PES, to materiał geosyntetyczny o stosunkowo szerokim spektrum zastosowań. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, dzięki czemu, można z jej zalet skorzystać w tak szerokim gamie przypadków. W każdym zaś zastosowaniu przyczyniają się do wyraźnych korzyści, przede wszystkim w zakresie wydłużenia trwałości danej konstrukcji budowlanej. Obecnie, geowłóknina typu PES staje się jednym z podstawowych materiałów geosyntetycznych, coraz powszechniej stosowanych w budownictwie inżynieryjnym.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.