geokompozytyMateriały geosyntetyczne to jedno ze zdecydowanie nowocześniejszych rozwiązań stosowanych we współczesnej branży budownictwa inżynieryjnego. Są to nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające nam skutecznie podnieść trwałość realizowanych inwestycji, głównie w zakresie konstrukcji ziemnych. Sprawdzają się więc przy budowie dróg, autostrad, torowisk, wszelkiego rodzaju nasypów, czy też nawet konstrukcji takich jak mosty. Ostatecznie, wykorzystywane są także przy wzmacnianiu brzegów rzek, jezior, czy też różnorodnych skarp i stromych urwisk. Generalnie, można powiedzieć, iż są to materiały, dzięki którym, zdecydowanie rośnie trwałość wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

Geokompozyty, czyli jak wykorzystać zalety kilku geosyntetyków w jednym?

Aby możliwe było wykorzystanie zalet kilku materiałów geosyntetycznych w jednym zastosowaniu, na rynku pojawiły się geokompozyty. Jest to specyficzne połączenie co najmniej dwóch materiałów geosyntetycznych, wykorzystujące zalety każdego z nich. Czasami są to dwa takie same materiały geosyntetyczne, przy czym każdy z nich pełni inną funkcjonalność. Najczęściej na geokompozyty składać się będą takie materiały geosyntetyczne, jak: geotkaniny, geowłókniny, geosiatki, geomembrany, czy też geopianki. Jednym słowem stworzenie z co najmniej dwóch geosyntetyków, jednego materiału geokopozytowego będzie pozwalać nam na wykorzystanie ich właściwości w jednym zastosowaniu.

Najczęściej wykorzystywane geokompozyty.

Warto sobie także przytoczyć kilka przykładów na geokompozyty, bowiem pozwoli nam to nieco bliżej przyjrzeć się kwestii ich zastosowania oraz rodzajów wykorzystywanych materiałów geosyntetycznych do ich przygotowania. Najczęściej stosowane geokompozyty będą więc przedstawiać się następująco:

  • Geowłókniny filtracyjne – składające się z dwóch warstw geowłókniny z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych. Jedna warstwa zapewnia właściwości filtracyjne, a druga stanowi jego ochronę przed uszkodzeniami.
  • Maty drenażowe – stosowane do budowy warstw drenażowych ścian i piwnic, czy tez innych konstrukcji gruntowych. Polyfelt DC
  • Polyfelt PGM i PGM-G – to geowłókniny polipropylenowe, stabilizowane przeciwko działaniu promieniowania UV. Geokompozyty dodatkowo wzmacnianie włoknem szklanym.
  • Maty antyerozyjne Polymat – maty trójwymiarowe oparte na wzmocnionych włóknach polipropylenowych. Zapewniają zabezpieczenie przeciw erozyjne na wszystkiego rodzaju stromych skarpach i nasypach. Przytrzymują warstwy gruntu do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności.

Są to oczywiście jedynie przykładowe, w zasadzie najczęściej stosowane geokompozyty. Można bowiem znaleźć ich o wiele większą ilość. W zasadzie, możemy powiedzieć, iż praktycznie wszędzie tam, gdzie nie wystarczy zastosowanie jednego materiału geosyntetycznego, został już opracowany geokompozyt spełniający konkretne potrzeby danego zastosowania. Warto mieć tego typu kwestie na uwadze. Może się to bowiem przydać przy realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.