uniqapompa_nUmiejętny wybór pompy do zastosowań profesjonalnych, w firmach, przede wszystkim budowlanych, to bardzo istotna kwestia. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby wybór pompy był realizowany w zgodzie z pewnymi zasadami, które pozwolą osiągnąć odpowiedni poziom wydajność przyszłej pracy. Trzeba będzie więc przede wszystkim określić swoje potrzeby w tym zakresie. Każda firma będzie realizować zupełnie odmienny zakres robót, a tym samym też, potrzebować zupełnie innych rozwiązań w zakresie pompowania. Można wiec powiedzieć iż dobór pompy wodnej, jest kwestią czysto indywidualną i w takim też zakresie, należy tę kwestię rozpatrywać.

Jak zrealizować dobór pompy wodnej z perspektywy potrzeb firmy budowlanej?

Tak jak już wspomnieliśmy, każda firma budowlana, będzie potrzebować zupełnie innej pompy. Jest to uzależnione od zakresu robót i tego, w jakich zastosowaniach będzie niezbędna pompa. W większości firm budowlanych, niezbędna będzie odpowiedniej klasy pompa zatapialna, która pozwoli na skuteczne odwadnianie zalanych wykopów budowlanych. Niemniej jednak za każdym razem, trzeba dokładnie przeanalizować najczęściej realizowane zadania z wykorzystaniem pomp, i w stosunku do tego ustalić odpowiednie parametry pomp wodnych, które powinna pompa dla firmy spełniać. Chodzi nam tutaj o parametry takie jak wydajność i wysokość podnoszenia. Są to z punktu widzenia użytkownika pompy kwestie zdecydowanie najważniejsze.

Dzięki poprawnej analizie zapotrzebowania na pracę pompy, można dokonać właściwego wyboru. Generalnie rzecz biorąc, dobór pompy wodnej, będzie w największym zakresie uzależniony od potrzeb konkretnej firmy. Aby dobór był prawidłowo zrealizowany trzeba tutaj będzie przeprowadzić wnikliwą analizę wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Najważniejsze parametry pomp wodnych.

Realizując dobór pompy wodnej, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na wybór odpowiednich parametrów. Chodzi tutaj oczywiście, tak jak już wspomnieliśmy w głównej mierze o wydajność pompy oraz jej wysokość podnoszenia. Niemniej jednak pompy charakteryzują się także innymi parametrami, na które także należy zwrócić uwagę. Do najistotniejszych z punktu widzenia większości firm budowlanych należy zaliczyć:

  • Wydajność – ilość cieczy, jaką pompa jest w stanie przetransportować w jednostce czasu
  • Wysokość podnoszenia – wysokość na jaką jest w stanie pompa unieść pompowaną ciecz
  • Moc pompy – moc, jaką należy dostarczyć do pompy z zewnętrznego źródła, aby osiągnąć jej maksymalne parametry pracy
  • Sprawność – stosunek mocy dostarczonej z zewnątrz, do mocy przekazanej do pompy.
  • Prędkość obrotowa – ilość obrotów wału silnika, napędzającego pompy. Utrzymanie minimalnej prędkości obrotowej pracy pompy jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia parametrów pracy takich jak wydajność, czy wysokość podnoszenia.

Wiedząc o wszystkich parametrach, istotnych z punktu widzenia eksploatacji pompy, powinniśmy w oparciu o te informacje realizować dobór pompy wodnej. Tylko w taki sposób, będzie to pompa spełniająca wszystkie, najważniejsze wymagania w przedsiębiorstwie budowlanym.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.