grzejniki kanałowe_2Wśród wielu różnorodnych rozwiązań w zakresie ogrzewania naszych domów, zawsze będziemy starali się wybrać to najbardziej optymalne. Takie, które zagwarantuje nam maksymalnie wysoki poziom komfortu termicznego, przy jednoczesnym utrzymaniu jak najniższych kosztów ogrzewania. Coraz bardziej istotną kwestią staje się także ekologia, bowiem zanieczyszczenia wydalane do atmosfery podczas spalania materiałów opałowych przyczyniają się w znacznym zakresie do zmian klimatycznych na naszej planecie. Dziś, postaramy się sprawdzić, jak w kwestii ekologii, komfortu termicznego i kosztów grzewczych, będzie prezentować się ogrzewanie kanałowe, oraz w jakich warunkach, będziemy mogli z tego systemu grzewczego skorzystać.

Charakterystyka ogrzewania kanałowego.

Najważniejszą kwestią, której należy się tutaj przyjrzeć się są podstawowe zasady działania ogrzewania kanałowego, bowiem będą one się przekładać na efektywność tego rozwiązania. Tak więc, najważniejsze kwestie przedstawiają się następująco:

  • Grzejniki kanałowe montowane są bezpośrednio w płaszczyźnie podłogi, dzięki czemu nie zajmują miejsca na ścianach. To oczywiście wpływa bardzo korzystnie na możliwości urządzania wnętrza konkretnych pomieszczeń.
  • Obieg powietrza jest wymuszony poprzez wentylator zamontowany wewnątrz każdego grzejnika. Jest on więc stały niezależnie od temperatury czynnika grzewczego. Przekłada się to na efektywność grzewczą i komfort termiczny w całym pomieszczeniu, a nie tylko w najbliższe okolicy grzejnika.
  • Wymuszony obieg wpływa także na stały odbiór ciepła, co pozwala ustawić kocioł grzewczy do optymalnych warunków spalania. Dzięki temu że kocioł będzie pracować na swoich nominalnych warunkach, będzie można zredukować nieco spalanie, a to jak wiadomo przynosi oszczędności i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.

Mając na względzie te trzy kwestie, możemy już od razu zaznaczyć, iż ogrzewanie kanałowe będzie rozwiązaniem bardzo korzystnym. Jeśli tylko będziemy mieć możliwość wdrożenia takiego rozwiązania w konkretnym budynku. Musimy bowiem pamiętać, iż nie zawsze będzie to możliwe.

Kiedy można skorzystać z ogrzewania kanałowego?

Główną kwestią, której należy się przyjrzeć w tym aspekcie, jest fakt, iż grzejniki kanałowe montowane są w płaszczyźnie podłogi. Tak więc w budynku musimy mieć możliwość wycięcia odpowiednich kanałów montażowych. O ile z doprowadzeniem czynnika grzewczego nie powinniśmy mieć większych trudności, tak już w przypadku wycięcia kanałów pod same grzejniki możemy mieć w niektórych przypadkach spore problemy. Tutaj, jak podaje nam producent grzejników kanałowych, trzeba mieć możliwość przygotowania kanałów o głębokości co najmniej 10 cm, co nie w każdym budynku będzie takie proste. O ile w przypadku podłóg i stropów drewnianych, nie będzie jakichkolwiek problemów, tak już w przypadku betonowych wylewek, szczególnie tych zbrojonych, możemy mieć poważne trudności. Po prostu będzie to znacznie podnosić koszty. Jeśli jednak wylewki będą zbyt cienkie, po prostu nie będziemy w stanie prawidłowo zamontować grzejników i jednocześnie odpowiednio ich zabezpieczyć. W takich przypadkach po prostu nie będzie to możliwe i trzeba będzie pozostać przy klasycznie stosowanych grzejnikach ściennych.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.