bezpieczne używanie elektrycznościBezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej, wymaga odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach, wynikających z użytkowania elektryczności. Jeśli będziemy zdawać sobie sprawę z tego, co nam grozi przy nieprawidłowym korzystaniu z instalacji, łatwiej będzie się zabezpieczyć, i postępować zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. A trzeba pamiętać, iż z prądem elektrycznym nie ma żartów. W przypadku nieprawidłowego użytkowania instalacji, narażamy się na porażenie prądem elektrycznym, które w najgorszym przypadku, może się skończyć nawet śmiercią. Dlatego też, warto jednak zdać sobie sprawę z zagrożenia i zaznajomić z podstawowymi zachowaniami, dzięki którym możliwa będzie bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej.

Czy bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej jest w ogóle możliwa?

Oczywiście, że jest możliwa. Jak najbardziej. Trzeba jednakże zwrócić uwagę na kwestię tego, iż bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej wymaga od nas przestrzegania pewnych zasad postępowania. Musimy nauczyć się podstawowych zachowań podczas użytkowania elektryczności, oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych. W przeciwnym razie, sprowadzać będziemy na siebie całkiem poważne zagrożenia.

Do najważniejszych zasad korzystania z elektryczności i urządzeń elektrycznych będziemy więc zaliczać następujące kwestie:

  • Nie należy używać urządzeń elektrycznych ani podłączać ich do gniazdek mając mokre ręce – woda jest idealnym przewodnikiem prądu, co tylko ułatwi porażenie prądem.
  • Nie należy używać urządzeń elektrycznych, co do których sprawności nie mamy bezpieczeństwa
  • Nie należy wyjmować wtyczek z gniazdek ciągnąć za kabel – w ten sposób możemy zniszczyć wtyczkę, ale także wyrwać gniazdko ze ściany
  • Nie wolno korzystać z gniazdek elektrycznych, które nie są stabilnie przytwierdzone do ściany

Przestrzeganie tych zasad zapewni nam zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. Musimy też pamiętać o kwestii realizacji napraw i przeglądów instalacji. Jeśli zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak chociażby wyrwane gniazdka lub łączniki, należy natychmiast problem usunąć. Można to zrobić samodzielnie, albo wezwać po prostu elektryka. Ta druga opcja zdaje się tutaj być o wiele bardziej korzystna.

Wymiana zużytych elementów instalacji.

Aby bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej była możliwa do utrzymania, należy także dbać o sprawność całej instalacji. W tym celu musimy na bieżąco usuwać nieprawidłowości w działaniu, wszelkie usterki i wymieniać zużyte bądź uszkodzone jej elementy. W ich miejsce powinny być instalowane nowe, spełniające wszystkie kryteria przydatności użytku elementy osprzętu elektrycznego. Dobry producent osprzętu elektrycznego, zagwarantuje nam nie tylko sprawne gniazdka, łączniki, bezpieczniki czy też przewody elektryczne. Zapewni nam także odpowiednie atesty na wszystko co znajduje się w jego ofercie. Dla nas będzie to gwarancją jakości, zapewnieniem, że nasze pieniądze zostały wydane mądrze i z rozmysłem.

Podsumowanie

Musimy więc pamiętać, iż bezpieczna eksploatacja instalacji elektrycznej, wymagać będzie od nas prawidłowego podejścia do utrzymania instalacji w dobrym stanie technicznym. Będziemy też musieli przestrzegać kilku prostych zasad korzystania z elektryczności oraz urządzeń elektrycznych.

Musisz byą zalogowany aby komentowaą.